Meer Kennis

Meer Kennis voor verdiepende juridische cursussen

CURSUSSEN / WORKSHOPS

De start van de zesde editie van de Registeropleiding Compliance Officer in de Zorg vindt  plaats op 10 maart 2023

Aanleiding

De afgelopen jaren is gebleken dat externe toezichthouders hard kunnen optreden wanneer misstanden in de zorg plaatsvinden. Misstanden worden bovendien breed uitgemeten in de media. Om verantwoorde zorg te leveren en sancties te voorkomen moeten zorginstanties relevante wetgeving vertalen in praktische en heldere interne regels en processen en sturen op een open compliance cultuur.

Ook in het onlangs gepubliceerde Integraal Zorgakkoord wordt de noodzaak om binnen de bestaande wet- en regelgeving samen te werken, benadrukt om zorg die nodig is blijvend te kunnen garanderen.

Een vakbekwame compliance officer maakt daarbij in de praktijk een belangrijk verschil. Met dit doel zijn zorgexperts een opleiding voor Compliance Officer in de Zorg gestart.

Rol compliance officer

De compliance officer dient er aan bij te dragen dat het compliance programma van de zorginstelling up to date is en blijft en zodoende de risico’s adequaat te beheersen. Daarvoor zal de compliance officer goed ingevoerd moeten zijn in alle relevante zorgwetgeving, maar ook zeker in aanverwante rechtsgebieden. Compliance officer is echt een vak apart.

Aanpak
Tijdens de opleiding is de opdracht voor iedere deelnemer te werken aan het opstellen/actualiseren van het eigen compliance programma. Hierdoor heeft de deelnemer aan het einde van deze opleiding de nodige vakbekwaamheid opgedaan en beschikt de zorginstelling over eenaanzet voor een compliance programma. Uiteraard zijn de netwerk- en reflectiefunctie van deze opleiding eveneens belangrijke onderdelen.

Doelgroep

  • Managers,  artsen,  concerncontrollers, bestuurssecretarissen, juristen en (andere) werknemers  van zorgaanbieders die zich wensen te verdiepen in compliance en compliance officer in de zorg willen worden
  • Opleidingsniveau: hbo en wo

Geaccrediteerd
De opleiding is geaccrediteerd door de Stichting Compliance in de Zorg. Voorts kunnen met deze opleiding 30 ABAN punten worden behaald. Het diploma van deze opleiding samen met een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kwalificeert voor inschrijving in het register voor Compliance Officers in de Zorg. Het diploma kan worden behaald bij een voldoende beoordeling van het door de deelnemer opgestelde indicatief Compliance plan en bij een aanwezigheid van de deelnemer van minimaal 70 procent bij de opleidingsdagen.

Cursusleider
Prof. dr. Wilco Oostwouder, eigenaar/directeur Meer Kennis, advocaat Loyens & Loeff en van 2002 tot 2021 hoogleraar aan de Universiteit Utrecht

Coördinator praktijk
Mr. Tessa van den Ende advocaat ZO. advocaten

Docenten

Docenten uit de praktijk en de academische wereld (waaronder hoogleraren van de Universiteit Leiden) maken hun opwachting. De opleiding wordt gezamenlijk georganiseerd door de CRKBO-onderwijsinstelling ‘Meer Kennis’ en Boerhaave Nascholing.

Locaties

Congresgebouw De Vereeniging, Mariaplaats 14 Utrecht

Overig

Meer Kennis is een handelsnaam van de eenmansonderneming “W.J. Oostwouder” die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 57448094. Vanwege de inschrijving in het CRKBO-register (onder de naam “W.J. Oostwouder”) zijn de onderwijsactiviteiten van Meer Kennis ten behoeve van professionals vrijgesteld van btw. 

Voor meer informatie zie https://www.boerhaavenascholing.nl/medische-nascholing/2023/registeropleiding-compliance-officer-in-de-zorg-2023/ 

Heeft u nog andere vragen over de Registeropleiding, schroom dan niet contact op te nemen met Wilco Oostwouder (0622938313 of w.j.oostwouder@kpnmail.nl)