Meer Kennis

Meer Kennis voor verdiepende juridische cursussen

Docenten


Minimaal een maand voordat een cursus van start gaat wordt hier het dagprogramma met de docenten van de desbetreffende cursus gepubliceerd.